0 Comments
สถานที่จัดงานแต่งงาน ปทุมธานี

การสรุปขั้นตอนในการจัดงานแต่งที่จะทำให้เราจัดงานได้ง่ายขึ้น

เชื่อว่าหลาย ๆ คนนั้นอาจจะอาจจะกำลังมองหาวิธีการแต่งงานและอาจจะสงสัยว่าในการแต่งงานนั้นจะมีเรื่องอย่างไรที่เราต้องรู้บ้างดังนั้นในบทความนี้เราได้รวบรวมเรื่องราวและขั้นตอนการเตรียมตัวการแต่งงานมาฝากทุกคนไว้นะครับว่าก่อนที่เราจะแต่งงานนั้นเราจะต้องรู้ในเรี่องอะไรบ้าง และเรื่องไหนที่สำคัญกับเราบ้าง   กำหนดงบประมาณในการจัดงาน   อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ “การกำหนดงบประมาณ” นั้นค่อนข้างสำคัญ โดยอย่างแรกนั้นเราจะต้องกำหนดงบประมาณในการแต่งงานของเราแต่ละครั้งนะครับว่าในงานแต่งของเรานั้นเราจะแต่งงานในงบประมาณไหน และงบประมาณในการตกแต่งของเรานั้นมีเท่าไหร่รวมทั้งที่มาของเงินนั้นเราใช้เงินไหนในการแต่งงาน (ซึ่งไม่แนะนำให้เรากู้เงินมาจากธนาคารเพื่อแต่งงานนะครับ เพราะจะต้องเจอภาระดอกเบี้ยที่ค่อนข้างจะหหนัก และ อาจจะเป็นปัญหาค่าใช้จ่ายในอนาคตนะครับ)   หาฤกษ์ยามในงานแต่งของตัวเอง   หลังจากที่เราทราบงบประมาณชองเราคร่าว ๆ แล้ว ในส่วนต่อมานั้นคือในเรื่องของ ฤกษ์ยามงามดีในการแต่งงาน ซึ่งสำหรับบ้านไหนที่จะให้พระในการดูดวง ก็ควรไปหาฤกษ์ยามในการแต่งงานได้เลยนะครับ เพราะว่าบางครั้งในการดูแลฤกษ์ยาม งามดีในการตกแต่งนั้นอาจจะใช้เวลายาวนานนะครับ ดังนั้นเราควรจะหาฤกษ์ยามไว้ก่อนเลยนะครับเพราะเด่ยจะไม่มีเวลาในการเตรียมตัวนะครับ   จองสถานที่   ในส่วนต่อมาหลังจากที่เรารู้วันแต่งงานที่แน่นอนแล้วในส่วนต่อมานั้นคือในเรื่องของ การจองสถานที่ไม่ว่าจเราจะจองสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่จัดงานแต่งงาน ปทุมธานี หรือ สถานที่อื่น ๆ นั้นเราจะต้องจัดหาสถานที่ไว้ก่อนนะครับไม่อย่างนั้นอาจจะทำให้เราอาตตะต้องเจอกับคิวการจองที่ยาว ซี่งบางครั้งอาจจะต้องมีการจองข้ามปีกันเลยทีเดียวดังนั้นเมื่อได้ข้อสรุปแล้ว แนะนำให้ทำการจองสถานที่ไว้ก่อนเลยจะดีกว่านะครับ   กำหนดรูปแบบในการแต่งงาน     ในส่วนต่อมานั้นคือในเรื่องของ “การกำหนดรูปแบบการแต่งงาน” ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของงานแต่ง หรือ  แม้กระทั่งรูปแบบของขันหมาก และ ขั้นตอนกาแต่งงานต่าง ๆ นั้นเราควรจะกำหนดพิธีให้พร้อมกับการแต่งงานนะครับ ว่าเราอยากจะกำหนดพิธีการในการแต่งงานของเราให้ออกมาในรูปแบบอะไรและต้องการจะแต่งงานแบบไหนเพื่อทีเราจะได้กำหหนดการแต่งงานที่ถูกต้อง และ เราจะได้รู้กำหนดการของการแต่งงานของเรา   เตรียมรายชื่อแขก   ในส่วนต่อมานั้นคือในเรื่องของ “รายชื่อแขก” นั้นสำคัญนะครับ เราจะต้อง ลิสต์รายชื่อแขกให้พร้อมเสมอ และเราจะต้องรู้ว่ารายชื่อแขกไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งเจ้าสาว […]